Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιτυχόντων και απορριπτέων για την Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενεργητικές Πολίτικες και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage  Management» (MIS 5067216)

22 Μαΐου 2023

Βάσει του από 19/05/2023 πρακτικού συνεδριάσεως ΔΣ του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενεργητικές Πολίτικες και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage  Management» με MIS 5067216, ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Δεν προέκυψαν επιλαχόντες. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στην σχετική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 6. Κατανομή Ωφελούμενων).

Πατήστε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα.

Scroll to Top