Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιτυχόντων και απορριπτέων για τη Δ΄ Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενεργητικές Πολίτικες και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» (MIS 5067216) 

Βάσει του από 01/12/2023 πρακτικού συνεδριάσεως ΔΣ του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενεργητικές Πολίτικες και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» με MIS 5067216, ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων της Δ΄ Πρόσκλησης. Δεν προέκυψαν επιλαχόντες. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στην σχετική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 6. Κατανομή Ωφελούμενων). 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα. 

Scroll to Top